Wznieś się na wyższy poziom Business Inteligence!

Poznaj zaawansowane możliwości tworzenia raportów od samego eksperta w tej dziedzinie, autora blogu sulmar.blogspot.com poświęconemu Crystal Reports i aktywnego uczestnika grupy Crystal Reports GoldenLine.

Sporo sztuczek, których nie znajdziesz w podręcznikach i na standardowych szkoleniach.

Czas trwania: 2 dni

 

Agenda:
  1. Tworzenie raportu
    • Tworzenie raportu na podstawie zapytania SQL
    • Tworzenie raportu na podstawie procedury składowanej
    • Łączenie wielu źródeł danych
  2. Grupowanie
    • Grupowanie hierarchiczne
  3. Parametry
    • Wyświetlanie złożonych parametrów
  4. Sumy bieżące
    • Zasada działania
    • Sumowanie warunkowe
    • Tworzenie liczby porządkowej
  5. Wyrażenia SQL (SQL Expression)
    • Tworzenie formuł SQL
    • Wywoływanie funkcji SQL
    • Konwersja typów SQL
  6. Formuły
    • Tworzenie zmiennych
    • Zakres widzialności zmiennych
    • Tworzenie własnych funkcji
  7. Podraporty
    • Tworzenie podraportów
    • Przekazywanie parametrów do podraportu
    • Przekazywanie parametrów z podraportu do raportu głównego
  8. Zaawansowane
    • Łączenie wielu wierszy w jedno pole tekstowe
    • Tworzenie wskaźnika procentowego
    • Funkcje finansowe
    • Kody kreskowe
  9. Optymalizacja raportu
    • Dobre praktyki
    • Często popełniane błędy