Naucz się w jaki sposób tworzyć dostęp do bazy danych w C#, jak aktualizować strukturę bazę danych wraz z rozwojem projektu. Szkolenie poprowadzi autor przewodnika Entity Framework, który na co dzień stosuje go w komercyjnych projektach.
Dużo praktycznych przykładów, które możesz od razu zastosować w swoich projektach.

Czas trwania: 3 dni

Język: polski

 

Agenda:
 1. Wprowadzenie
  • Instalacja
  • Utworzenie kontekstu
  • Konfiguracja połączenia do bazy danych
 2. Podejścia do obsługi baz danych
  • Database First
  • Model First
  • Code First
 3. Utworzenie bazy danych
 4. Konwencje
  • Standardowe
  • Własne
 5. Konfiguracja modelu
  • Data Annotations
  • Fluent Api
 6. Podstawowe operacje
  • Dodanie
  • Pobranie
  • Modyfikacja
  • Usunięcie
 7. Śledzenie zmian
  • Zasada działania Entity State Manager
  • Stany encji
  • Przyłączanie encji do kontekstu
  • Modyfikacja stanu encji
 8. Linq
  • Pobieranie
  • Projekcja
  • Filtrowanie
  • Grupowanie
  • Agregacje
  • Operacje na zbiorach
 9. Aktualizacja bazy danych
  • Włączenie migracji
  • Tworzenie migracji
  • Inicjalizacja danych
 10. Monitoring
  • Śledzenie zapytań
  • Formatowanie logów
 11. Mapowanie dziedziczenia
  • TPH (Table Per Hierarchy)
  • TPT (Table Per Type)
  • TPC (Table Per Concret Type)
 12. Uruchamianie SQL
  • Przekazywanie zapytań SQL
  • Wywoływanie procedur składowanych
 13. Transakcje
  • Transakcje bazy danych
  • Transakcje rozproszone
 14. Konkurencyjność
  • Konfiguracja bez pola Timestamp
  • Konfiguracja z użyciem pola Timestamp
 15. Operacje asynchroniczne
  • Pobieranie asynchroniczne
  • Zapis asynchroniczny
 16. Ładowanie powiązanych obiektów
  • Ładowanie zachłanne
  • Ładowanie leniwe
 17. Optymalizacja