Twórz jeden kod na różne urządzenia!

Poznaj technologię, która umożliwia tworzenie uniwersalnych aplikacji dla Windows 10. Dowiesz się w jaki sposób tworzyć jeden kod, który będziesz mógł uruchomić na desktopie o urządzeniach mobilnych. Utworzymy kompletne rozwiązanie korzystające z usługi sieciowej REST API.

Czas trwania: 3 dni

 

 1. Wprowadzenie
  1. Omówienie Universal Windows Platform
  2. Porównanie UWP z Windows Forms, WPF i Windows 8 Development
  3. Rodziny urządzeń (Device Family)
 2. Utworzenie aplikacji UWP
  1. Struktura projektu
  2. Określanie obsługiwanej rodziny urządzeń (Device Family)
  3. Uruchamianie aplikacji na emulatorze
  4. Uruchamianie aplikacji na urządzeniu
 3. XAML
  1. Co to jest XAML
  2. Elementy, atrybuty, MarkupExtensions
 4. Projektowanie interfejsu użytkownika
  1. Kontrolki LayoutControl (Grid, StackPanel)
  2. Kontrolki ContentControl (Button, TextBlock, TextBox, Image)
  3. Kontrolki ItemsControl (ListBox, ListView, GridView)
 5. Łączenie kontrolek z danymi (databinding)
  1. Binding standardowy
  2. Binding skompilowany
  3. Bindowanie elementów
  4. Tworzenie własnego konwertera
 6. Stylizacja aplikacji
  1. Style (Styles)
  2. Szablony kontrolek (ControlTemplates)
  3. Szablony danych (DataTemplates)
 7. Obsługa zasobów aplikacji (Resources)
  1. Umieszczanie styli i szablonów w zasobach
 8. Tworzenie aplikacji wielojęzycznych
  1. Tłumaczenie aplikacji z użyciem Multilingual App Toolkit
 9. Nawigacja pomiędzy widokami
  1. Tworzenie widoków Page
  2. Zastosowanie NavigationService
 10. Zastosowanie wzorca MVVM
  1. Implementacja IPropertyChanged
  2. Implementacja ICommand
 11. Pobieranie danych z usługi sieciowej REST API
  1. Utworzenie usługi sieciowej WebApi
  2. Utworzenie klienta usługi sieciowej
 12. Dostosowanie widoku do urządzenia
  1. VisualStateManager
  2. Adaptive Trigger
  3. Tworzenie własnego Adaptive Trigger
  4. RelativePanel
  5. Dostosowanie okien do urządzenia (Device Specific View)
 13. Grafika i animacja
  1. Rysowanie kształtów
  2. Transformacje
  3. Animacje
 14. Cykl życia aplikacji
  1. Omówienie stanów aplikacji
  2. Przechwytywanie zdarzeń zmiany stanów aplikacji
 15. Publikacja aplikacji
  1. Publikacja aplikacji w sklepie Windows Store
  2. Publikacja aplikacji w prywatnej strefie Windows Store

Publikacja aplikacji wewnątrz firmy