Poznaj moc usług sieciowych REST API!

Naucz się tworzyć usługi sieciowe REST API w technologii ASP.NET MVC Web Api. Utworzenie usługi WebApi jest proste, ale żeby spełniała wymagania REST API trzeba się napracować. Skorzystaj z doświadczenia specjalisty, który pokaże w jaki sposób dostosować działanie usługi do własnych potrzeb.

Czas trwania: 3 dni

 1. Wprowadzenie do WebAPI
  • Porównanie XML Web Services, WCF i WebAPI
  • Porównanie WebAPI i ASP.NET MVC
 2. Utworzenie usługi WebAPI
  • Utworzenie kontrolera
  • Operacje HTTP
  • Konfiguracja routingu
  • Routing za pomocą atrybutów
  • Atrybuty FromBody i FromUrl
  • Definiowanie reguł parametrów
 3. RESTfull
  • Projektowanie REST API
  • Prawidłowa obsługa operacji HTTP
  • Obsługa błędów
 4. Przetwarzanie komunikatów
  • Zasada działania
  • Architektura cebuli
  • Tworzenie własnego handlera
  • Logowanie komunikatów
 5. Negocjowanie formatu
  • Zasada działania
  • Tworzenie obsługi własnego formatu
  • Przekazywanie formatu w adresie URL
 6. Walidacja
  • Walidacja za pomocą atrybutów
  • Walidacja za pomocą biblioteki FluentValidation
 7. Bezpieczeństwo
  • Podstawowa autentykacja
  • Autentykacja oparta o tokeny
 8. Hostowanie
  • IIS
  • Self-hosting
  • OWIN
 9. Tworzenie klienta REST API
  • Tworzenie klienta z użyciem HttpClient
 10. Dokumentowanie API
  • Utworzenie dokumentacji w formacie Swagger
  • Generowanie klienta na podstawie formatu Swagger