Okiełznaj możliwości technologii WPF

Naucz się tworzyć skalowalne aplikacje w WPF z użyciem wzorca projektowego MVVM. Dużo praktycznych przykładów, implementacja podstawowych składników, które możesz od razu zastosować w swoich projektach.

 1. WPF
  • Porównanie WPF i WinForms
 2. XAML
  • Atrybuty i elementy
  • Markup Extension
 3. Projektowanie interfejsu użytkownika
  • Panele (LayoutControl)
  • Kontrolki (ContentControl)
  • Listy (ItemsControl)
 4. Dostosowanie wyglądu
  • Style
  • Przenoszenie styli do zasobów (Resources)
  • Dziedziczenie styli
 5. Szablony
  • Szablony danych (DataTemplate)
  • Szablony kontrolek (ControlTemplate)
  • TemplateBinding
 6. Triggers
  • Trigger
  • DataTrigger
 7. Wiązanie kontrolek z danymi
  • Tryby
 8. Konwertery
  • Konwerter IValueConverter
  • Konwerter IMultiValueConverter
 9. Wzorzec MVVM
 10. INotifyPropertyChanged
  • Implementacja INotifyPropertyChanged
  • Notyfikacje w złożonych obiektach
 11. INotifyCollectionChanged
  • Implementacja INotifyCollectionChanged
  • ObservableCollection
 12. Wzorzec ICommand
  • Implementacja i zastosowanie RelayCommand
 13. Behaviors
  • Implementacja własnego Behavior
  • Zastosowanie Behaviora EventToCommand
 14. Markup Extensions
  • Implementacja własnych Markup Extensions
  • Implementacja EventToCommand
  • Implementacja EventToMethod
 15. Walidacja danych
  • Walidacja za pomocą wyjątków
  • Implementacja interfejsu IDataErrorInfo
  • Walidacja za pomocą biblioteki Fluent Validation
 16. Operacje asynchroniczne
  • async/await
  • Asynchroniczne pobieranie danych
 17. Lokalizacja aplikacji
  • Multilingual App Toolkit
 18. Przegląd frameworków MVVM
  • DevExpress MVVM Framework
  • MVVM Light